2012 m. sausio 21 d., šeštadienis

Jausmai. XII savaitė

Pasitikėjimas savimi. Dovilė


Ji vaikščiojo tarp žiedų violetinių 

Ji vaikščiojo tarp 

Nevienodai žaliuojančių krūmų iš lėto 

Save baltai – mėlynai Marijos spalvom padabinusi, 

Kalbėdama apie kasdieniškus dalykus, 

Pažinusi amžiną liūdesį ir nepažinusi, 

Ji vaikščiojo tarp gyvųjų, 

Ji fontanų čiurkšles sustiprino ir išgrynino šaltinius 

Atvėsino įkaitusią uolą ir sustabdė klajojantį smėlį 

Mėlyna it pentinius.


Tomas Sternsas Eliotas ,,Pelenų diena"

2012 m. sausio 11 d., trečiadienis

Jausmai. X savaitė

Nakty mes ieškome kelio. Dovilė
Nakty mes ieškome kelio. Nes sustabarėjo jau mūsų stiebai... Patvinom kaip dangūs į jūrą įsilieja... Nakty mes ieškome kelio. 

2012 m. sausio 3 d., antradienis

Jausmai. IX savaitė

Mes išvažiuojam ir paliekam. Mes dažnai išvažiuojam ir paliekam. Dovilė

Dabar, kai saulėtam rugsėjy skris pro mus į pietus,

Iš tolimos tėvynės paukščiai ir ilgais sparnais pamos

Į ten, kur žmogui žemėj trūksta vietos.

Bernardas Brazdžionis